Historie

Divadelní činnost v Křídlech je písemně zaznamenána od r. 1921. Není však vyloučeno, že se hrálo již dříve: Divadelní představení měla v obci velký úspěch. Písemně je zaznamenáno, že v letech 1923 – 1937 bylo sehráno 19 her.

V době 2. světové války se nehrálo. Svazem mládeže byla obnovena činnost ochotnického divadla v letech 1945 -1951, kdy bylo podle písemných záznamů sehráno 9 her. Poté se až do r. 1957 nehrálo z důvodu chybějících prostor.

Po úpravě sálu se od r. 1957 oživila divadelní činnost a do r. 1980 se sehrálo 15 divadelních her.

Několik her sehrála i školní mládež. Hybnými pákami veškerého divadelního dění byl tehdy režisér – bývalý herec Jaroslav Tatíček a nápovědy Miloslav Čech a Marta Pelikánová, kteří vypomáhali také jako herci. Od. r. 1979 do r.1986 se nehrálo pro velkou pracovní směnnost a málo času k nacvičování. V této době se využívalo nabídky Horáckého divadla v Jihlavě, které u nás po několik let hrálo svá představení pro dospělé i mládež.

V r. 1987 znovu oživila ochotnickou činnost skupina nadšenců uvedením již dříve sehrané hry Zemský ráj to na pohled. Hra měla u obecenstva nebývalý úspěch. V následujícím roce se opakovaně sehrála dříve hraná veselohra Rebulant. Nastalo oživení a zájem o divadelní činnost ze strany herců a diváků, která měla od r. 1987 každoroční představení, pod přísným režijním vedením Vladimíra Slámy a to do r. 1997.Od r. 1998 se režie na několik let ujal do té doby výborný herec Oldřich Tatíček. Uvedením hry Z českých mlýnů navázal na režijní práci svého otce. Styčným a neodmyslitelným bodem je pro nás nápověda, kterou celou dobu zastává Miloslav Čech a v posledních letech vypomáhá Věra Matýsková.

Odměnou za náš čas a úsilí, strávených při nacvičování, je nám smích a potlesk diváků.

Přejít nahoru