Historie

Jak to všechno začalo …

Divadelní činnost v Křídlech začala již v roce 1921, bohužel o tom není nikde žádná písemná zmínka. Není tedy vyloučeno, že se hrálo již dříve.
První písemná zmínka o hraném představení je zaznamenána v obecní kronice ze dne 2.4.1923, toto představení bylo sehráno na „Velikonoční pondělí“. Divadelní představení sehrála křídelská omladina v místním hostinci pod vedením tehdejšího řídícího učitele Gustava Sommera. Pod jeho vedením byla secvičena hra „ZÁVĚT“ od J. Štoly. Téhož roku byla ještě na den sv. Štěpána sehrána představení „NETEŘ“ od M.Fučíka a „LAPENÝ SAMSONEK“ od Svobody, obě hry bylo opět secvičeny pod vedením řídícího učitele Gustava Sommera.
Divadelní představení měla v obci velký úspěch. Písemně je zaznamenáno, že v letech 1923 – 1937 bylo sehráno 19 her, a to i velmi náročných. Za zmínku jistě stojí r. 1936, kdy bylo sehráno divadelní představení „ROZMYSLI SI, MAŘENKO“ v přírodě u Lamplotova mlýna. V době 2. světové války se divadelní představení nehrála. Svazem mládeže byla obnovena činnost ochotnického divadla v letech 1945 až 1951.Poté se až do r. 1957 nemohlo hrát, neboť místnost v hostinci, kde se stavělo jeviště, sloužila nájemci k bydlení. Po první úpravě sálu v r. 1957 a při další v r. 1963 se znovu oživila divadelní činnost a do r. 1980 se sehrálo 15 divadelních her. Několik her sehrála i školní mládež. Hybnými pákami veškerého divadelního dění byl tehdy režisér a bývalý herec Jaroslav Tatíček a nápovědy Miloslav Čech a Marta Pelikánová, kteří vypomáhali také jako herci.

V roce 1987 znovu oživila ochotnickou činnost skupina nadšenců uvedením již dříve sehrané hry Zemský ráj to na pohled. Hra měla u obecenstva nebývalý úspěch. V následujícím roce se opakovaně sehrála dříve hraná veselohra Rebulant. Nastalo oživení a zájem o divadelní činnost ze strany herců i diváků, která měla od r. 1987 každoroční představení, pod přísným režijním vedením Vladimíra Slámy a to do r. 1997.
Od r. 1998 se režie na několik let ujal do té doby výborný herec Oldřich Tatíček. Uvedením hry Z českých mlýnů navázal na režijní práci svého otce. Styčným a neodmyslitelným bodem je pro nás nápověda, kterou celou dobu zastává Miloslav Čech, kterému od roku 2006 do roku 2012 vypomáhala Věra Matýsková, která napovídá dosud. V letošním roce 2016 jsme sehráli již třicátou divadelní hru této dosud nepřerušené éry. Odměnou za náš čas a úsilí, strávených při nacvičování, je nám smích a potlesk diváků převážně z okolních obcí (mnohdy i vzdálených). V posledních letech jsme zaznamenali pravidelné návštěvníky z Brna, Tábora i Prahy.

Původní podoba Kulturního domu – 1.pol.20.stol.